Powrót do strony głównejLISTA FAUNISTYCZNA REJONU DWORU W WILKOWICACH

Poniżej przedstawiono listę gatunków zwierząt stwierdzonych w rejonie dworu w Wilkowicach. Badania terenowe odbyły się latem 2010 roku. Zaznaczyć należy, iż lista ta zdecydowanie nie jest pełna, gdyż materiał do niej został zebrany metodą marszrutową podczas kilku krótkich wycieczek terenowych. Wyniki tych wstępnych badań są jednak bardzo obiecujące i warto je powtórzyć w przyszłym roku. Na podstawie przeprowadzonych badań można sugerować pogłębioną analizę ornitofauny i entomofauny charakteryzowanego terenu.

W chwili obecnej stwierdzić należy z całą stanowczością, iż rejon dworu w Wilkowicach odznacza się wysoką różnorodnością biologiczną i jest predestynowany do objęcia programem edukacji ekologicznej. Opracowanie i wytyczenie w terenie ścieżki dydaktycznej mogłoby być dobrym początkiem tych działań. W parku, wokół dworu i w zabudowaniach gospodarczych można prowadzić interesujące projekty związane z czynną ochroną różnorodności biologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, ginących gatunków owadów czy ekosystemów łąkowych.

Zwierzęta bezkręgowe (Evertebrata)                                                 
Rząd – Siodełkowce - Clitellata
001.Dżdżownica ziemna – Lumbricus terrestris L.
Rząd – Trzonkooczne - Stylomatophora
002.Ślimak winniczek – Helix pomatia L.# (Helicidae)
003.Wstężyk ogrodowy – Capea hortensis Mull. (Helicidae)
004. Bursztynka pospolita – Succinea putris L. 
005. Zatoczek – Planorbarius sp. 
006. Błotniarka Lymnaea sp.
Rząd - Pająki – Aranei
007.Kwietnik – Misumena vatia Cl. (Thomisidae)
008.Skakun arlekinowaty – Salticus scenicus Cl. (Salicidae)
009.Krzyżak ogrodowy – Araneus diadematus Cl. (Araneidae)
010.Krzyżak dwubarwny – Araneus marmoreus Cl. (Araneidae)
011.Tygrzyk paskowany – Argiope bruennichi Scop.* (Araneidae)
Rząd - Kosarze – Opiliones
012.Kosarz pospolity – Phalangium opilio L. (Phalangiaiidae)
Rząd - Ważki – Odonata
013.Łunica – Pyrrhosoma nymphula Sul. (Agrionidae)
014.Świtezianka błyszcząca – Calopteryx splendens Harris (Calopterygidae)
015.Żagnica okazała – Aeschna cyanea L. (Aeschnidae)
Rząd - Skorki – Dermaptera
016.Skorek pospolity – Forficula auricularia L. (Forficulidae)
Rząd - Prostoskrzydłe – Ortoptera
017.Pasikonik zielony – Tettigonia viridissima L. (Tettigoniidae)
018.Łatczyn brodawnik – Decticus verrucivorus L. (Tettigoniidae)
019.Skoczek zielony – Omocestus viridulus L. (Acrididae)
020.Konik pospolity – Chorthippus biguttulus L. (Acrididae)
Rząd – Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera
021.Straszyk łąkowy – Syromastus rhombeus L. (Coreidae)
022.Wtyk straszyk – Coreus marginatus L. (Coreidae)
023.Kowal bezskrzydły Pyrrhocoris apterus
Rząd – Pluskwiaki równoskrzydłe – Homoptera
024.Pienik ślinianka – Philaenus spumarius L. (Cercopidae)
Rząd - Wojsiłki – Mecoptera
025.Wojsiłka pospolita – Panorpa comunis L. (Panapidae)
Rząd - Sieciarki – Neuroptera
026. Złotook zwyczajny – Chrysopa perla Steph. (Chrysopidae)
Rząd - Chrząszcze - Coleoptera
027.Biegacz gajowy – Carabus nemoralis Mull.* (Carabidae)
028.Biegacz ogrodowy – Carabus hortensis L.* (Carabidae)
029.Biegacz wręgaty – Carabus cancellatus Illig.* (Carabidae)
030.Biegacz granulowany – Carabus grannulatus L.* (Carabidae)
031.Lesz truskawczak – Nebria brevicollis F. (Carabidae)
032.Skorobieżek – Amara sp. (Carabidae).
033.Szykoń czarny – Pterostichus niger Schall. (Carabidae)
034.Pieszek czarnogłowy – Calathus maelanocephalus L. (Carabidae)
035.Dzier włochaty – Harpalus rufipes F. (Carabidae)
036.Opończak – Chlaenius sp. (Carabidae)
037.Zezoń kropkowany – Othius punktulatus Goeze. (Staphylinidae)
038.Kusak cezarek - Staphylinus caseareus Ced. (Staphylinidae)
039.Pościerwka – Thanatopilus sp. (Staphylinidae)
040.Biedronka dwukropka – Adalia bipunctata L. (Coccinellidae)
041.Biedronka siedmiokropka – Coccinella septempunctata L. (Coccinellidae)
042.Biedronka mączniakówka – Thea vigintiduopunctata L. (Coccinellidae)
043.Kruszczyca złotawka - Cetonia aurata L. (Skarabaeidae)
044.Rynnica topolowa – Melasoma populi L. (Chrysomelidae)
Rząd - Błonkówki – Hymenoptera
045.Szerszeń – Vespa crabo L. (Vespidae)
046.Trzmiel kamiennik – Bombus lapidarius L.* (Apidae)
047.Trzmiel polny – Bombus agrorum F.* (Apidae)
048.Trzmiel ziemny – Bombus terrestis L.* (Apidae)
049. Trzmiel rudy– Bombus pascuorumL.* (Apidae)	
050.Pszczoła miodna –Apis mellifera L. (Apidae)
Rząd - Motyle – Lepidoptera
051.Rusałka admirał – Vanessa atalanta L. (Nymphalidae)
052.Rusałka ceik – Polygonia c-album L. (Nymphalidae)
053.Rusałka kratkowiec – Araschnia levana L. (Nymphalidae)
054.Rusałka pokrzywnik – Aglais urticae L. (Nymphalidae)
055.Bielinek kapustnik – Pieris brassicae L. (Pieridae)
056.Modraszek ikar – Polyomnatus bellargus Rott. (Lycaenidae)
057.Kraśnik sześcioplamek – Zygaena filipendulae L. (Zygaenidae)
Rząd – Muchówki - Diptera
058.Komar brzęczący – Culex pipens L. (Culicidae)
059.Bzyg pospolity – Syrphus ribestii L. (Syrphidae)
060.Plujka pospolita – Calliphora vicina Rob. (Calliphoridae)
061.Ścierwica mięsówka – Sarcophaga carnaria L (Sacrophagidae)
062.Giez – Oestrus sp. (Oestridae)

Zwierzęta kręgowe (Vertebrata)
PŁAZY (Amphibia)
 Rząd – Bezogonowe - Anura
063. Ropucha szara – Bufo bufo L.*
064. Ropucha zielona – Bufo viridis Laur.*
065. Żaba moczarowa – Rana arvalis Nils.*
066. Żaba trawna – Rana temporaria L.#
067. Żaba wodna – Rana esculenta L.#
068. Kumak nizinny Bombina bombina L.*	

GADY (Reptilia)
Rząd – Łuskonośne - Squamata
Podrząd – Jaszczurki - Sauria
069.Jaszczurka zwinka – Lacerta agilis L.*
070. Jaszczurka żyworodna – Lacerna vivipara Jaq.*

PTAKI (Aves)
Rząd – Jastrzębiowate - Accipitriformes
071.Myszołów – Buteo buteo L.*
072.Błotniak stawowy – Circus aeruginosus L.*
Rząd – Kuraki - Galliformes
073.Bażant – Phasianus colchicus L.^
074. Kuropatwa – Perdix perdix L.^
Rząd – Gołębie – Columbiformes
075.Grzywacz – Columba palumbus L.
076.Sierpówka – Streptopelia decaocto Friv.*
Rząd – Kukułki – Cuculiformes
077.Kukułka – Cuculus canorus L.*	
Rząd – Brodzące – Ciconiiformes
078.Bocian biały – Ciconia ciconia L.*
Rząd – Dzięciołowate – Piciformes
079. Dzięcioł zielony – Picus viridis L.*
080. Dzięcioł czarny – Dryocopus martius L.*
081. Dzięcioł duży – Dryobates major L.*
Rząd – Wróblowate – Passeriformes
082.Skowronek – Alauda arvensis L.*
083.Dymówka – Hirundo rustica L.*
084.Oknówka – Delichon urbica L.*
085.Pliszka żółta – Motacilla flava L.*
086.Pliszka siwa – Motacilla alba L.*
087.Świergotek łąkowy – Anthus pratensis L.*
088.Srokosz – Lanius exubitor L.*
089.Gąsiorek – Lanius collurio L.*
090.Piegża – Sylvia curruca L.*
091.Pierwiosnek – Phylloscopus collybita Vieill.*
092. Świstunka – Phylloscopus sibilatrix L.*
092.Słowik szary – Luscinia luscinia L.*
093.Kwiczoł – Turdus pilaris L.*
094.Kos – Turdus merula L.*
096.Sikora modra – Parus caeruleus L.*
097.Sikora bogatka – Parus major L.*
098. Gil – Pyrrhula pyrrhula L.*
099.Trznadel – Emberiza citrinella L.*
100. Zięba – Fringilla coelebs L.*
101. Dzwoniec – Carduelis chloris L.*
102. Szczygieł – Carduelis carduelis L.*
103.Makolągwa – Carduelis cannabina L.*
104.Wróbel – Passer domesticus L.*
105. Mazurek – Passer montanus L.*
106.Szpak – Sturnus vulgaris L.*
107.Sójka – Garrulus glandarius L.*
108.Sroka – Pica pica L.#
109.Kruk – Corvus corax L.*

SSAKI (Mammalia)
Rząd – Owadożerne – Insectivora
110.Jeż zachodnioeuropejski – Erinaceus europaeus L.*
111.Kret – Talpa europaea L.#
112.Ryjówka aksamitna – Sorex araneus L.*
Rząd – Drapieżne - Canivora
113.Łasica - Mustela nivalis L.*
114.Kuna domowa – Martes foina Erx.^
115.Borsuk – Meles meles L. ^
116.Lis – Vulpes vulpes L.^
Rząd – Gryzonie – Rodentia
117. Wiewiórka pospolita – Sciurus vulgaris L.
118.Nornik północny – Microtus oeconomus Pall.
119.Mysz polna – Apodemus agrarius Pall.
120.Bóbr – Castor fiber L.*
Rząd – Zającokształtne – Lagomorpha
121.Zając szarak – Lepus europaeus Pall.^
Rząd – Parzystokopytne – Artiodactyla
122.Dzik – Sus scrofa L.^
123.Sarna – Capreolus capreolus L.^ 
124. Łoś – Alces alces L. ^
Gwiazdką (*) oznaczono zwierzęta objęte ochroną prawną. Symbolem ^ oznaczono zwierzęta łowne.

dr Anna Traut - Seliga
Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych i Technicznych. Od dwudziestu lat zaangażowana w działalność na rzecz ochrony przyrody jako członek organizacji społecznych. Pracownik Dyrekcji Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, doradca Wojewody Łódzkiego, a obecnie pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.Galerie:

Galeria

Roślinność

Zwierzęta

Drzewa


© 2011 Dwór Wilkowice